dzięki/credits

W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim, którzy swoją twórczością i zapałem przyczynili się do rozwoju bloga i wspierają mnie w mojej pracy.Mam cichą nadzieję, że lista ta będzie się rozszerzać!

Wielkie dzięki\I want to thank for help and support:

Marti – kolaże, pomysły, rozwój, fotografie\collages, ideas, development, photos

Aras – wszystko dookoła bloga\all around the blog – MAGIC MAN!

Aleksandra Markiewicz –  dobre rady, fotografie\ advices, photos

Anna Hapunik – angielskie tłumaczenia, fotografie\english translations, photos

Vlasta  Buršikova – czeskie tłumaczenia\czech translations

Tomasz Jaworski (Misiek) – fotografie\photos

Łukasz Gosiewski – ulotka, graficzna obróbka zdjęć\leaflet, graphic makeover

Krzysztof Stanik – fotografie\photos, http://krzysztofstanik.blogspot.com

Jakub Kamiński – fotografie\photos,                                    www.kkphoto.art.pl

Dawid Kozłowski – fotografie\photos,

http://www.davideo.fotolog.pl/

http://tilt-shit.blogspot.com/

 

Reklamy