o blogu/about blog

Blog, który właśnie przeglądasz, tylko pozornie ma być moją mini-stroną, prezentującą mnie jako praskiego przewodnika i zawierającą cennik moich usług. W założeniu ma być to blog o Pradze i praskim życiu. Będę tu stopniowo prezentował praskie fenomeny, dzielił się refleksją na tematy w Polsce znane i nieznane. Zanim zdecydujesz się odwiedzić Pragę – będzie tu możliwość skorzystania z wiedzy, której nie ma w przewodnikach.

The blog you’re already looking at it’s not only my mini-site with the presentation about myself and the price list of my services. Ultimately it will be a blog about Prague and life in this city. I will present here Prague’s phenomena, share reflections about things well-known and unknown. Before You’ll decide to visit Prague – you’ll find here some information unavailable in the guide books.

Reklamy